Najbliższe posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się

 

05.11.2019r. o godz. 17.15

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

  2. Informacje Przewodniczącego Zarządu.

  3. ......
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

  5. Zamknięcie posiedzenia 

Posiedzenie Rady Osiedla 08.10.2019r. godz. 17.00

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady
3. Wybór Sekretarza Rady
4. Wybór Zarządu Osiedla
5. Omówienie spraw organizacyjnych Rady
6. Omówienie przygotowań do organizacji spotkania Mikołajkowego
7. Omówienie przygotowań do organizacji spotkania świątecznego dla starszych i samotnych z Osiedla
8. Wyrażenie opinii w sprawie montażu progów zwalniających przy ul. Chodniki i Polnej
9. Omówienie problemu budowy myjni samochodowej przy ul. Orzeszkowej
10. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany nazwy przystanku przy ul. Legionów
11. Omówienie zmiany lokalizacji oświetlenia świątecznego z ul. Orłowskiego ze względu na montaż nowych lamp
12. Omówienie problemu opłaty adiacenckiej
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski
14. Zamknięcie posiedzenia

 

Posiedzenie Rady Osiedla 05.11.2019r. godz. 17.15