Najbliższe posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się

 

16.09.2020r. o godz. 17.00

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Informacje Przewodniczącego Zarządu. 
  3. Omówienie przygotowań do Imprezy Mikołajkowej.
  4. Omówienie przygotowań do Spotkania wigilijnego dla seniorów.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

  6. Zamknięcie posiedzenia 

Posiedzenie Rady Osiedla 16.09.2020r. godz. 17.00