Najbliższe posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się

 

03.03.2020r. o godz. 17.15

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

  2. Omówienie przygotowań do zbliżających się imprez organizowanych przez Radę.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

  4. Zamknięcie posiedzenia 

Posiedzenie Rady Osiedla 03.03.2020r. godz. 17.15