Najbliższe posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się

 

07.01.2020r. o godz. 17.15

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

  2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu za 2019r.
  3. Przyjęcie planu rzeczowo - finansowego na 2020r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

  5. Zamknięcie posiedzenia 

Posiedzenie Rady Osiedla 07.01.2020r. godz. 17.15