FESTYN OSIEDLOWY

1 czerwiec 2019r. coroczna inicjatywa Rady Osiedla, czyli festyn osiedlowy z okazji "Dnia Dziecka" i od paru lat jest łączony z festynem dla mieszkańców. W tym roku mieliśmy więcej współorganizatorów, ponieważ działający Osiedlowy Dom Kultury całymi swoimi możliwościami włączył się w organizację festynu, czyli nagłośnienie,  prowadzenie i inna pomoc. Corocznym współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Akademia Radości i młodzież ze szkół i inni.

Pogoda wymarzona, a więc i rekordowa ilość mieszkańców w parku, bo przecież organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, a mianowicie: ciekawe występy dzieci, konkursy z nagrodami, dmuchańce, wata cukrowa, kiełbaski z grilla, grochówka. Wszystko to wymagało przygotowań i organizacji w dniu festynu, ale się opłaciło, jest satysfakcja, festyn bardzo udany. 

Rada Osiedla bardzo dziękuje wszystkim, którzy pomogli przy organizacji, ale przede wszystkim sponsorom i darczyńcom bez których taka impreza na pewno by nie miała szans powodzenia                                                                                                                   Kto był to widział, a kto nie mógł być, to kilka fotek.

Osiedlowy Dom Kultury na Zasolu.

Na przełomie stycznia i lutego na osiedlu ZASOLE rozpoczął działalność Osiedlowy Dom Kultury /ODK/, który jest filią Oświęcimskiego Centrum Kultury. Podczas ferii ODK zorganizował ciekawe zajęcia dla dzieci przez wszystkie dni w tygodniu. 02-02-2019r. oficjalnie został oddany do użytku przez władze miasta, która to uroczystość połączona była z niespodzianką a mianowicie koncertem Jacka Wójcickiego. W uroczystości udział wzięły władze miasta, przedstawiciele spółek miejskich, szkół, Rada Osiedla, Klub Seniora i inni. Poznaliśmy bardzo ciekawy program działania ODK, zespół ludzi który będzie kierował i koordynował działalność ODK. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zasola i nie tylko do korzystania z propozycji ODK.

Informacje z odbytego posiedzenia Rady Osiedla Zasole w dniu 08-01-2019r.

 

Rada podsumowała działania z grudnia 2018r. oceniła organizację spotkania wigilijnego, które odbyło się zgodnie z założonym programem i cieszyło się uznaniem uczestników. Podobnie spotkanie z Mikołajem w nowej formie w OCK, gdzie dzieci obejrzały sztukę teatralną i odebrały paczki też, pomimo większego nakładu pracy, możemy uważać za udaną.

Rada podtrzymała decyzję, że rondo na skrzyżowaniu ul. Legionów i Kolbego należy nazwać im. Ireny Koniecznej.

Rada przyjęła plan rzeczowo - finansowy na rok 2019, gdzie zwiększyła środki na wycieczki dla dzieci i mieszkańców, kosztem finansowania placów przy szkołach.

Rada zatwierdziła podział funduszu SIRO na 2019r. w którym przewiduje finansowanie:

- dwóch tablic informacyjnych na terenie osiedla.

- dofinansowanie modernizacji placu zabaw na os. Pileckiego.

- dofinansowanie zieleni i kwiatów na os. Pileckiego.

- modernizację oświetlenia na ulicach osiedla.

Rada rozpatrzyła pisma dotyczące parkowania na dojeździe do remontowanego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego na Zasolu, oraz pismo mieszkańców nowej ul. Chodniki dotyczące progów zwalniających.

 

 

W dniu 17-10-2018r. Rada Osiedla zorganizowała wyjazd na grzyby do miejscowości Leśna na opolszczyźnie. Pomimo suchych lasów grzyby były, wytrawni grzybiarze mieli pełne kosze, a ci co mieli mniej mieli więcej humoru. Była wspaniała pogoda, grill i uśmiech na twarzach. więcej na foto.

Spotkanie z Prezydentem.

W dniu 06.09.2018r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Janusza Chwieruta z Radą Osiedla Zasole.

Spotkanie odbyło się w ramach corocznych spotkań z Radami Osiedli. Na spotkaniu Prezydent podzielił się z zebranymi najnowszymi przedsięwzięciami z miasta, a także najnowszymi zamierzeniami dotyczącymi Osiedla Zasole, a będą nimi:

- zakończenie budowy Domu Osiedlowego.

- rozpoczęcie budowy parkingu wielopoziomowego w okolicy dworca PKP.

- rozpoczęcie przebudowy budynku dworca PKP.

- remont ul. Młyńskiej, Prusa, Orzeszkowej i Orłowskiego.

- zakończenie remontu ul. Garbarskiej.

- zakończenie remontu ul. Chodniki.

- dalsze prace projektowe i budowa drugiej części Parku Zasole.

 

W dyskusji zadawano wiele pytań, które dotyczyły bezpieczeństwa na Zasolu i w mieście, inwestycji w mieście, czystości powietrza i działań miasta w tym kierunku, projektowanej spalarni śmieci w firmie "Syntos" i wiele innych.

 

Wniosek końcowy można powiedzieć jest taki, że Osiedle Zasole czekają dalsze remonty i modernizacje, a więc nie należy na remonty narzekać tylko się cieszyć. 

 

 

 

    Powakacyjne spotkanie Rady Osiedla Zasole odbyło się w dniu 4.09.2018r. na którym omówiono następujące sprawy :

 

- dalsze uzgodnienia dotyczące projektu remontu ul. Prusa i Orzeszkowej dotyczące drogi dojazdowej do posesji 8 i 8a.

- omówiono wnioski mieszkańców ul. Orzeszkowej dotyczące wycinki drzew i nasadzenia nowych.

- likwidacji opaski pomiędzy chodnikiem a granicami posesji i inne.

      Konkretnych decyzji nie podjęto,  ponieważ ustalono, że 10.09. odbędzie się spotkanie zainteresowanych mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Miasta i projektantami.

 

- ustalono, że w tym roku "Mikołaj" dla dzieci z Zasola odbędzie się  w OCK, gdzie dzieci wraz z opiekunami będą mogli zobaczyć profesjonalną sztukę na tą okazję. 

- w sprawach bieżących poruszono sprawę kanalizacji na Oś. Pileckiego, zakupu do parku na upalne lato parasoli, gdyż zieleń nie zapewnia odpowiedniej ilości cienia, jesiennej wycieczki na grzyby organizowanej dla mieszkańców przez Radę Osiedla.  

 

W drugiej części udział wziął Starosta Powiatu Zbigniew Starzec jako kandydat na Prezydenta Miasta, który przedstawił 10-cio punktowy "Kontrakt dla Miasta" jako swój program wyborczy, a w nim między innymi:

 

- Zasole i miasto, za mała ilość parkingów.

- walka o czyste powietrze, dalsze działania związane z wymianą pieców, rok 2021 koniec dotacji.

-  korki w mieście, źle wybudowane niektóre ronda - brak prawoskrętów.

-  w ramach polityki społecznej, przekształcenie szkół podstawowych na Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. Szkoły pustoszeją, a seniorów przybywa.

- brak kąpieliska miejskiego, a można zabudować na bazie jeziora "Na Krukach".

- budowa drugiej tafli lodowiska jako rekreacyjne.

- dalsza rozbudowa sieci ścieżek rowerowych.

- uruchomić budownictwo mieszkaniowe nie tylko w ramach TBS lecz jako budownictwo komunalne.

 

                                                                                     I wiele innych, prosimy śledzić kampanię wyborczą.        

Rada Osiedla na posiedzeniu w dniu 03-07-2018r. omówiła następujące sprawy:

 

- w punkcie pierwszym odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Prusa i Orzeszkowej na którym omówiono zbliżający się remont tych ulic. Przedstawiono projekt roboczy do którego nie było większych zastrzeżeń, a jedynie problem obsadzenia drzew po remoncie na ul. Orzeszkowej. Urząd miasta zaproponował częściową wycinkę starych drzew i obsadzenie nowymi, a mieszkańcy zasugerowali, aby wyciąć wszystkie i po remoncie obsadzić niskimi, ozdobnymi drzewami. W tej sprawie Rada wystosuje pismo do Prezydenta Miasta.

 

- omówiono zakres i stan budowanego Domu Osiedlowego. Po spotkaniu przedstawicieli Rady z wykonawcą stwierdzono, że postęp robót jest zadawalający i zgodny z ustaleniami. Jedynym problemem było brak jednej ścianki działowej, która na tym etapie będzie zabudowana i jest na to zgoda.

 

- zbliżający się remont ul. Orłowskiego budzi jeszcze zastrzeżenia, ponieważ Rada Osiedla dalej obstaje przy zastosowaniu przejścia wyniesionego w środku ulicy, na co nie zgadza się starostwo. W tej sprawie Rada Osiedla wystosuje jeszcze raz pismo do Starostwa Powiatowego w tej sprawie, motywując, że jest to dobre rozwiązanie i takie rozwiązania istnieją na terenie miasta.

 

- ustalono, że wycieczka dla dzieci wraz z opiekunami odbędzie się do miejscowości Ochaby w dniu 04-08- 2018r.

zapisy w Radzie w dniach 19 i 26 lipiec oraz 2 sierpień Koszt wycieczki 35,00 zł.

 

                                                                                                                                                    j.w.

 

Wnioski do Budżetu Miasta Oświęcim na 2018r.
Wnioski do budżetu na 2018r..pdf
Adobe Acrobat Document 661.4 KB
Odpowiedź Prezydenta w sprawie remontu ulicy Orzeszkowej i Prusa
Orzeszkowej.pdf
Adobe Acrobat Document 256.6 KB
Odpowiedź Prezydenta w sprawie ustawienia koszty na śmieci przy ul. Cynkowej
Kosze ul. Cynkowa.pdf
Adobe Acrobat Document 300.1 KB
Odpowiedź Starosty w sprawie terenu bocznicy kolejowej przy ul. Leszczyńskiej
bocznica.pdf
Adobe Acrobat Document 409.5 KB

Odpowiedź Prezydenta Miasta w sprawie działania lokalu Sports Bar

Pismo Rady Osiedla w sprawie działania lokalu Sports Bar

Prezydent kontra Rada

 

 W budżecie miasta jest przeznaczona kwota 300 000 zł do podziału w zależności od ilości mieszkańców na poszczególne Rady Osiedla. Rada Osiedla „Zasole” dysponuję kwotą 56 200 zł.

 Chcieliśmy te pieniądze wykorzystać między innymi na monitoring newralgicznych miejsc na Zasolu. Prezydent odpowiedział, że da w tych miejscach, których będzie chciał.

 Chcieliśmy umieścić znaki poziome na jezdni lub postawić tablice informacyjne na ul. Polnej i Szarych Szeregów, dot. strefy zamieszkania, ponieważ są to drogi przelotowe, ruchliwe i znajdują się w strefie zamieszkania. Prezydent mówi NIE – bo żadna inna rada z takim wnioskiem nie wystąpiła i kierowcy mogliby się pogubić.

  Chcieliśmy zamontować ławki przy wale – skoro wykorzystuje się już legalnie koronę wału jako ścieżkę rowerową. Korzystają z niej rolkarze, mieszkańcy. Prezydent mówi NIE WOLNO. Nawet nie wystąpił z taką prośbą do Marszałka Województwa, który taką zgodę może wydać.

 

  Cóż robić – wszystko na NIE, NIE WOLNO, NIE BO INNI TEGO NIE MAJA. A mogło być tak pięknie…  

 

autor: Henryk Grzybek za zgodą Rady Osiedla wyrażoną na posiedzeniu w dniu 04.04.2017r.

 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim na wnioski Rady Osiedla "Zasole" zgłoszone w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli na 2017r.

 

 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim na wnioski Rady Osiedla Zasole" do budżetu Miasta na 2017r. oraz na wnioski zgłaszane podczas spotkania Rady Osiedla z Prezydentem.

 

Posiedzenie Rady Osiedla 16.09.2020r. godz. 17.00